Swedish-language Svenska Dagbladet quotes Brent Scowcroft Center Resident Fellow Erik Brattberg:

– Det här ska inte tolkas som att USA kommer att inleda någon bredare offensiv i Irak. Det var president Barack Obama mycket tydlig med i sitt tal, säger Erik Brattberg, gästforskare vid John Hopkins-universitetet i Washington DC.

I stället för en bred insats kommer USA att öka stödet till olika milisgrupper i Irak och till den irakiska militären, säger Brattberg.