Africa Center Nonresident Senior Fellow Ricardo René Larémont joins China Radio International to discuss the Gaza crisis: