Slovak daily newspaper Pravda quotes Rafik Hariri Center Nonresident Fellow Ramzy Mardini on the ongoing crisis in Iraq:

“George Bush nesie väčšinu zodpovednosti za rozbitie Iraku. Barack Obama menšiu vinu za to, že sa o krajinu nezaujímal. Všetci príslušníci politických elít sú do istej miery vinní,“ povedal pre Pravdu o konflikte s teroristickou organizáciu Islamský štát v Iraku a Levante (ISIL) odborník z Atlantickej rady Ramzy Mardini, ktorý sídli v Jordánsku.

Related Experts: Ramzy Mardini